20 januari 2017

Ferqa di nabêna sonda emerîkiyan û tirkan da

Di merasima serokatiya  Trump da min li sondxwarina serokê Emerîka yê nuh Donald Trump temaşe kir.
Ji bo ku hûn ferqa di nabêna sonda emerîkiyan û tirkan da, ferqa di nabêna faşîzmê û demokrasiyê da bibînin ez sonda emerîkiyan bi îngilîzî, kurdî, swêdî û tirkî û ya tirkan jî bi tirkî, swedî û îngilîzî diweşînim.
Min sonda tirkî bi translate Google kir, yanî bi Googlê wergerand, ez zanim hin kêmasî  hene, lê dîsa jî meriv jê fêm dike.


Sonda Trump bi kurdî:

”Ez soz didim ezê meqamê serokatiya Emerîkayê bi sedqet bimeşînim û bi hemû şiyana(qabîlieyta)xwe li Qanûna Esasî ya Emerîkayê xwedî derkevim û  biparêzim.”

XXX
Sonda Trump bi îngilîzî:

“I do solemnly swear (eller affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.”

XXX

Sonda Trump bi swêdî:

”Jag lovar att jag troget skall utöva Förenta staternas presidentämbete och efter bästa förmåga upprätthålla, värna och försvara Förenta staternas konstitution.”

XXX
Sonda Trump bi tirkî:

"ABD’nin başkanlık makamını sadakatle yürüteceğime ve elimden gelenin en iyisini yaparak ABD Anayasası’nı muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim.”

XXX
Sonda tirkan bi tirkî:

ANAYASA MADDE 81. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim''

XXX

Sonda tirkî bi kurmancî:


“Ez li pêş neteweyê tirk yê mezin li ser namûs û şerefa xwe sond dixwim ku ez dê hebûn û serbixwebûna dewletê, yekîtîya welat û neteweyî ya parçenebar, desthilatdarîya neteweyî ya bêqeyd û şert biparêzim; ez dê girêdayî serdestîya hiqûqê, komara laîk û demokratîk û prensîp û şoreşên Atatirkî bimînim; ez dê dest ji wê îdeala refah û hizûra civatê, hişmendîya piştgirîya neteweyî û edaletê ku herkes ji mafên merivan û azadîyên bingehî sûdê werbigire û ji sedaqeta Makeqanûnê bernedim.” Makeqanûna Komara Tirkîyeyê (18.10.1982), Beşê sereke: III, Binbeş: I, Bend: 81 *Sonda bi zimanê tirkî komekeka dirêj e ku ji 59 bêje, 4 bêhnok û 3 xalbêhnokan pêk dihê. Wergera wê ya bi kurdîya kurmancî ji 80 bêje, 4 bêhnok û 2 xalbêhnokan pêk dihê.

Ev werger ya Mistefa Aydogan e.
XXX
Sonda tirkî bi bi îngilîzî:

To protect the independence and independence of the state, the indivisible integrity of the country and the nation, the indifferent and unconditional sovereignty of the nation, the rule of law, the democratic and secular republic and Ataturk's principles and reforms; The peace and prosperity of the society, national solidarity and justice will not leave everyone's loyalty to the Constitution and the state of enjoying human rights and fundamental freedoms, and the inclusion of honor and honor on the honor and honor in front of the great Turkish nation "

XXX
Sonda tirkî bi swêdî:

För att skydda oberoende och oberoende stat, den odelbara integritet landet och nationen, likgiltig och ovillkorlig suveränitet av nationen, rättsstaten , demokratiska och sekulära republik och Atatürks principer och reformer; Fred och välstånd i samhället, kommer nationell solidaritet och rättvisa inte lämna allas lojalitet till konstitutionen och tillståndet att njuta av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och införandet av heder och ära på heder och ära framför den stora turkiska nationen "Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

PARVE BIKE